iamvacation dot com

ประกาศกรมการกงสุล เรื่องการให้บริการหนังสือเดินทาง

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่องการให้บริการหนังสือเดินทาง

นำเสนอข่าวโดยทีมงาน Sanook.com 

กรมการกงสุล ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทางแบบใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ หนังสือเดินทางเล่มด่วน ได้รับเล่มในวันทำการถัดไป และหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน โดยมีอัตราค่าบริการ 2,000 บาท และ 3,000 บาทตามลำดับ และเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

 

สำหรับผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางแบบเล่มด่วนได้รับเล่มในวันถัดไป ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 หากยื่นเอกสารและชำระเงินภายใน 12.00 น. จะสามารถรับเล่มได้ตั้งแต่ 9.00 น. ของวันทำการถัดไป สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารเสร็จสิ้นหลัง 12.00 น. จะรับเล่มได้ตั้งแต่ 12.00 - 16.30 น. ของวันถัดไป 

ทั้งนี้ หนังสือเดินทางเล่มด่วนแบบได้รับเล่มในวันถัดไป สามารถทำได้ที่ กรมการกงสุล สํานักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา-ศรีนครินทร์ สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ปิ่นเกล้า สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และสํานักงานหนังสือเดินทางฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง 

ในกรณีที่ทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนแบบได้รับเล่มภายในวันเดียวกัน จะมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ต้องยื่นเอกสารและชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 12.00 น. และสามารถรับเล่มได้ตั้งแต่เวลา 15.30 - 16.30 น. โดยจะมีให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุลเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม กรมการกงสุลระบุว่าการให้บริการเล่มด่วนทั้ง 2 ประเภท จะมีไม่เกิน 400 เล่มต่อวัน และไม่มีบริการดังกล่าวสำหรับศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ 

สำหรับหนังสือเดินทางแบบปกติยังคิดค่าธรรมเนียม 1,000 บาทเท่าเดิม สามารถรับได้ด้วยตัวเองภายใน 2 วันทำการ หรือเลือกรับเล่มทางไปรษณีย์แบบ EMS ภายใน 5 - 7 วันทำการ โดยจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับส่งทางไปรษณีย์เพิ่มอีก 40 บาท

<<<ย้อนกลับหน้าข่าว