iamvacation dot com

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าดีดี แพ็คเกจทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์สุดคุ้ม

ทัวร์พม่า (โปรใจใจ) ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

 

  6666666

ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 8,999.-

ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
สายการบืน : Nok Air
วันที่ : เดือนเมษายน 2562
เมนูพิเศษ ... กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
บริการอาหารบนเครื่อง 1 เที่ยวบิน
พิเศษ !!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
พัก 5 ดาวสุดหรู ใจกลางเมืองย่างกุ้ง

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า (โปรใจใจ) ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

ทัวร์พม่า Luxury Myanmar ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL) ฟรีนั่งกระเช้า

 

  เจดยชเวดากอง 01

ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 12,900.-

ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
สายการบืน : Thai Lion Air
วันที่ : มกราคม - เมษายน 2562
 
พักโรงแรม 5 ดาวสุดหรู ของคนไทย CHATRIUM LAKE HOTEL
อร่อยกับเมนู BUFFET SEAFOOD นานาชาติในโรงแรม CHATRIUM
พร้อมทั้งเมนู กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
ทิปค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)

 

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า Luxury Myanmar ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL) ฟรีนั่งกระเช้า

พม่า ย่างกุง หงสา อินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน (8M)(เฟี้ยวฟ้าว)

 

  3

ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 8,499.-

ทัวร์พม่า : 2 วัน 1 คืน
สายการบืน : เมียนมาร์ แอร์เวย์ 
วันที่ : เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2562
พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน
ให้ท่านได้สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเต็มอิ่ม
เครื่องขึ้น – ลง สนามบินสุวรณภูมิ
บริการอาหารว่าง + เครื่องดื่มบนเครื่อง
แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวร์ดีดี + หนังสือสวดมนต์
 

อ่านเพิ่มเติม: พม่า ย่างกุง หงสา อินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน (8M)(เฟี้ยวฟ้าว)

ทัวร์พม่า Popular พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

 

  2

ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 11,999.-

ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
สายการบืน : Air Asia
วันที่ : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562
}ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
}เมนูพิเศษ ... บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
}พิเศษ !!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
}พักโรงแรมสุดหรู NOVOTEL // PULLMAN // LOTTE ระดับ 5 ดาว
}ค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)
 

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า Popular พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์พม่า Pro Hai Jai ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL)

 

  3

ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 9,800.-

ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
สายการบืน : Thai Lion Air
วันที่ : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2562
 
พักโรงแรม 4 ดาวสุดหรู ของคนไทย Best Western Hotel
พร้อมทั้งเมนู กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
ทิปค่าทิปเพียงท่านละ 1000 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)

 

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า Pro Hai Jai ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL)

ทัวร์พม่า Hello Myanmar ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 

  พระพทธไสยาสนชเวตาเลยว 01

ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 12,500.-

ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
สายการบืน : เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
วันที่ : สิงหาคม 2562
ìนมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
ìพระธาตุอินทร์แขวนพระธาตุประจำปีเกิดชาวปีจอ
ìพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย
ìพระธาตุมุเตาสถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง
ìขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
ìร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป ณ วัดไจ้คะวาย
ìพักโรงแรม 5 ดาว SHANGRI LA HOTEL
ìอร่อยกับเมนู เมนู บุฟเฟต์ HOT POT พร้อมทั้งเมนู กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
ìแจกฟรี !! หนังสือสวดมนต์ + เสื้อทัวร์พม่าดีดี

 

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า Hello Myanmar ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

ทัวร์พม่า Vintage Myanmar ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน (8M)

 69663745 l
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น :11,900.-   hot-kapook10
 ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
 สายการบินเมียร์มาร์ แอร์เวย์ (8M)
 วันที่: เมษายน - สิงหาคม 2562
                 
8M                                                                                                                                                                           

ทัวร์พม่า
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-อินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ
พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel
รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์
เมนูพิเศษ !!! ชาบูชิ บุฟเฟต์

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า Vintage Myanmar ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน (8M)

ทัวร์พม่า Deluxe Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3 วัน (SL) 5 ดาว CHATRIUM

 2756630444 xxl
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 12,500.-   hot 1
 ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
 สายการบินTHAI LION AIR (SL)
 วันที่:  พฤศจิกายน  - ธันวาคม 2561
                                           
               SL                                                                   

ทัวร์พม่า
พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู
CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
พิเศษ!! ติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า Deluxe Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3 วัน (SL) 5 ดาว CHATRIUM

ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน (SL)

 31562843 l
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 5,899.-
 ทัวร์พม่า : 2 วัน 1 คืน
 สายการบินTHAI LION AIR (SL)
 วันที่: เดือนสิงหาคม 61 - มีนาคา 62 
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์พม่า
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา
นมัสการ 2 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
ขอพรเทพทันใจ – ชมเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
พิเศษ !!!! ชาบูชิ บุฟเฟต์ + กุ้งเผาหงสาฯ

แจกฟรี !!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี 

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน (SL)

ทัวร์พม่า Deluxe Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M) 5 ดาว CHATRIUM

 47356126 xl
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น :13,500.-   hot-kapook10
 ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
 สายการบินเมียร์มาร์ แอร์เวย์ (8M)
 วันที่: ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
                                                                   
8M                                                                                                                         

ทัวร์พม่า
พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู
CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
พิเศษ!!ติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า Deluxe Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M) 5 ดาว CHATRIUM

ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน (FD)

 56161972 xl
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 3,499.-   hot 1
 ทัวร์พม่า : 1 วัน (ไปเช้า-กลับเย็น)
 สายการบินAir Asia (FD)
 วันที่:  พฤษภาคม - กันยายน 2562
                                           
   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ airasia png                                                                   

ทัวร์พม่า

วันเดียว เที่ยวสบาย ไปกับเรา
** นำทุกท่านร่วมทำบุญ ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศพม่า **
- นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า
- กราบขอพรเทพทันใจ นัตโบยี ขอพรให้ท่านสมดั่งใจปรารถนา
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระนอนที่มีดวงตาที่งดงามที่สุดในพม่า
- นมัสการพระพุทธรูปหินอ่อน สูงเท่าตึก 5 ชั้น ณ วัดหงาทัตจี
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของขวัญ ของฝาก ณ ตลาดสก๊อต
- อิ่มอร่อยกับเมนูเป็ดปักกิ่งและกุ้งมังกร
!!! แจกฟรีทุกที่นั่ง หนังสือสวดมนต์

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน (FD)

ทัวร์พม่า Special Myanmar พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน (SL)

 32333137 xl
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 6,999.-
 ทัวร์พม่า : 2 วัน 1 คืน
 สายการบินTHAI LION AIR (SL)
 วันที่: เดือน พฤษภาคม  - พฤศจิกายน 2562
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์พม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
พักโรงแรมเรือสุดวินเทจ VINTAGE LUXURY HOTEL
แจกฟรีทุกที่นั่ง !!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + หนังสวดมนต์

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า Special Myanmar พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน (SL)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม(Like Myanmar) 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 9,999.-

 53
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น :9,555.-
 ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
 สายการบิน: Thai Lion Air 
 วันที่: ตุลาคม - มีนาคม 2562
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์พม่า

 

ไหว้พระ ขอพร เสริมบุญบารมี แบบเต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน

 

พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย

 

พระธาตุมุเตาสถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง

 

ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม             

 

นมัสการพระเกศามีชีวิต ณ วัดบารมี

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม(Like Myanmar) 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 9,999.-

ทัวร์พม่า Deluxe Myanmar ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) ฟรีนั่งกระเช้า

 image017778
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 11,900.-
 ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
 สายการบินแอร์เอเซีย (FD)
 วันที่: มกราคม- มีนาคม 2562
                                                                                                                                                                                            
FD

ทัวร์พม่า

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว
ค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)
 

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า Deluxe Myanmar ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) ฟรีนั่งกระเช้า

ทัวร์พม่า Vintage Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL) ฟรีนั่งกระเช้า

พระธาตอนแขวน 
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 11,500.-
 ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
 สายการบินTHAI LION AIR (SL)
 วันที่: พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
         
SL                                                                                                                                                                                   

ทัวร์พม่า

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
 
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
 
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
 
เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
 
พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 
พักโรงแรมเรือสุดวินเทจ VINTAGE LUXURY HOTEL
 
สัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่สวยงาม
 
ค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)

 

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า Vintage Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL) ฟรีนั่งกระเช้า

ทัวร์พม่า Vintage Myanmar ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) ฟรีนั่งกระเช้า

 5b348e055b5aa0d0228b46f1-1-tp-full
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 11,999.-
 ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
 สายการบินแอร์เอเซีย (FD)
 วันที่: เมษายน - กันยายน 2562
                                                                                                                                                                                            
FD

ทัวร์พม่า

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
พักโรงแรมเรือสุดวินเทจ VINTAGE LUXURY HOTEL
ค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)

 

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า Vintage Myanmar ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) ฟรีนั่งกระเช้า

พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB)

 KyaikPunBuddha 01
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น :13,500.-   hot-kapook10
 ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
 สายการบินเมียร์มาร์ แอร์เวย์ (8M)
 วันที่: ธันวาคม 2561 
                                                                   
                                                                                                                         

ทัวร์พม่า

ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ + บริการอาหารว่างบนเครื่อง 
 
พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา
 
พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว 
 
พิเศษ!!!! นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 
แจกฟรี!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี+หนังสือสวดมนต์เสริมบุญบารมี

อ่านเพิ่มเติม: พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน (PG)

 

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ วัดกุบยางกี พม่า
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น :13,900.-   hot-kapook10
 ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
 สายการบินBangkok Airway (PG)
 วันที่: พฤษภาคม - ธันวาคม 2562
                 
  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ bangkok airway logo                                                                                                                                                                         

ทัวร์พม่า

เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม
ชมทุ่งเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม
จุดชมวิวเมืองพุกาม
ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม
พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
เมนูพิเศษ !!! กุ้งเผา
แจกฟรีทุกที่นั่ง !! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + ผ้าเช็ดพระพักตร์ + หนังสือสวดมนต์
 

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน (PG)

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) (Hello Myanmar)

 image017778
 ราคาทัวร์พม่าเริ่มต้น : 11,900.-
 ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน
 สายการบินแอร์เอเซีย (FD)
 วันที่: มกราคม- มีนาคม 2562
                                                                                                                                                                                            
FD

ทัวร์พม่า

}ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
}เมนูพิเศษ ... บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
}พิเศษ !!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
}พักโรงแรมสุดหรู Shangri La Hotel ระดับ 5 ดาว
}ค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)

อ่านเพิ่มเติม: ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) (Hello Myanmar)

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย