iamvacation dot com

ทัวร์ฮ่องกงดีดี เที่ยวฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกงช้อปปิ้งเซลล์

ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

 tour hongkong 4
 ราคาทัวร์ฮ่องกงเริ่มต้น : 19,900.-
 ทัวร์ฮ่องกง : 3 วัน 2 คืน
 สายการบิน: เอมิเรตส์ (EK)
 วันที่: มกราคม  -  เมษายน 2562
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-หวีหนี่-ถนนคู่รัก-วัดผูถ่อ-ตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ-เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ง

บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก

สนุกสุดหรรษา กับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!!

นมัสการพระ 3 วัดดัง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน

วัดหวังต้าเซียน...เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์

พิเศษ!!...นั่งพีคแทรมชมแสงสียามค่ำคืน... ชมวิวบนยอด SKY TERRACE 428

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต จิมซาจุ่ย ซิตี้เกจ เอาท์เลท

กำหนดการเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2561   แจกซิมเล่นเน็ตห้องละ 1 ซิม

วันแรก   กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Hong Kong International Airport 

1

10.30 น.            พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ (EK)  พนักงานต้อนรับและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อ และรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นั่งบนเครื่องบินและผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง

สายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารเข้าไปแทรกแซงได้แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้นเท่านั้น อาทิ เช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือต้องการอาหารพิเศษ กรุณาแจ้งล่วงหน้า หากถึงวันเดินทางมีลูกค้าบางคนไม่สามารถเดินทางได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนทำการเช็คอิน

13.45 น.            ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง  โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่EK384

ติดป้ายชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง

17.40 น.            ถึง  สนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมาสืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้งเป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่งส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุดของแผ่นดิน

 

165

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักEmpire Kowloon Hotel/Stanford Mongkok Hotel/ Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า 

โรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้งย่าน Mongkok ตลาดกลางคืน Lady Market

** โทรศัพท์ Hand Phone ในโรงแรม สามารถโทรกลับไทยได้ฟรี  ***

http://www.stanfordhongkong.com

 

วันที่สอง     ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน)

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซำ )

นำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่

 

1920

2122

 

 

ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ทั้ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอน้ำโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ SPACE - MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติที่ MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ  Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy  เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land 

 

2324

 

ห้ามพลาด !! กับโซนใหม่ Iron Man Experienceหนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา เพลิดเพลินไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์คด้วยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man MARK III ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชิด เตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงานชิ้นเอกด้านเทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง

อาหารกลางวัน แล อาหารเย็น ไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้ เพลิดเพลินเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด
 ท่านสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์

 

พักที่  Empire Kowloon Hotel/Stanford Mongkok Hotel/ Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม   วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน  

252627

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซำ )

บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นตำหรับรสชาติกวางตุ้งแท้ๆ หลังอาหารนำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย นำท่านสู่วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนามของ“วัดแชกงหมิว” หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ นำท่านมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จากนั้นนำท่านชม  โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ วัดเชอกุง ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ รีพัลส์เบย์ หรือ อ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำ อ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ. 1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ และสิ่งก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ  

 282930

 

หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า จากทั่วโลกอิสระตามอัธยาศัย

*** อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย ***

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก

21.00 น.       ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ EK385

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.15 น.       เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

พักห้องละ2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เด็กมีเตียง

+ 1 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

+ 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

+ 2 ผู้ใหญ่

18 – 20 ม.ค. 62

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

25 – 27 ม.ค. 62

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

01 – 03 ก.พ. 62

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

08 – 10 ก.พ. 62

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

16 – 18 ก.พ. 62

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

17 – 19 ก.พ. 62

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

22 – 24 ก.พ. 62 

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

23 – 25 ก.พ. 62 

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

01 – 03 มี.ค. 62 

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

02 – 04 มี.ค. 62 

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

07 – 09 มี.ค. 62 

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

09 – 11 มี.ค. 62 

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

14 – 16 มี.ค. 62 

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

15 – 17 มี.ค. 62 

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

16 – 18 มี.ค. 62 

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

17 – 19 มี.ค. 62 

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

21 – 23 มี.ค. 62 

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

22 – 24 มี.ค. 62 

20,900

20,900

19,900

18,900

5,000

11 – 13 เม.ย. 62

23,900

23,900

22,900

21,900

5,500

12  - 14 เม.ย. 62

14 – 16 เม.ย. 62

26,900

26,900

25,900

24,900

5,500

13 – 15 เม.ย. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

5,500

15 – 17 เม.ย. 62

24,900

24,900

23,900

22,900

5,500

19 – 21 เม.ย. 62

20,900

20,900

19,900

18,900

5,000

20 – 22 เม.ย. 62

20,900

20,900

19,900

18,900

5,000

25 – 27 เม.ย. 62

20,900

20,900

19,900

18,900

5,000

27 – 29 เม.ย. 62

20,900

20,900

19,900

18,900

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500.- บาท

*** ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋า ***

 

อัตรานี้รวม

 

üค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 

üค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP

 

หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก

 

üค่าอาหารที่ระบุในรายการ

 

üค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 

üค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ

 

üหัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

 

üค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม

 

üประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

û  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

 

û  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด

 

û  ค่าทำหนังสือเดินทาง

 

û  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว

 

û  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 

û  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %(คำนวณจากค่าบริการ)

 

û  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ 90 HKD/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 

กรุณาชำระค่ามัดจำ เพื่อการันตีที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท /

 

เดินทางช่วงเทศกาลชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ทันทีหลังการจอง 

 

 

1. เงินสด                                  

 

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

 

3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์ (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6356)

 

ธ.กสิกรไทย                    สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์                ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

 

ธ.ไทยพาณิชย์                สาขาสาธุประดิษฐ์            ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

 

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย

 

(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)

 

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

4. แฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง

 

5. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ  หากไม่มีการชำระมัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน

 

 

เงื่อนไขการให้บริการและการยกเลิก

 

 1. เงื่อนไขการยกเลิก
  1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำบางจำนวน หากมีการเกิดค่าใช้จ่าย เช่น ทางบริษัทได้มัดจำตั๋วกับสายการบินแล้ว หรือ ทางบริษัทได้มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์ทางเมืองนอกแล้ว
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 -  29 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บมัดจำ 80% ของจำนวนเงินมัดจำ
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี ยกเว้นกรณีหาคนมาเดินทางแทนได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วเรือ ได้ทำการออกแล้วและต้องทำการแก้ไขชื่อ
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิง ในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจากทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาติให้ขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภัยดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
 4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนบริษัทไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 6. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน, คืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผ่านตัวแทนบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วทั้งหมด
 8. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำ*****
 9. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษัทจะแก้ไขให้ดีที่สุด

หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์

หรือคณะที่สูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจําเป็นและเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง

กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  หาผู้ร่วมเดินทาง

**** ออกเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้

 

การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว  คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

ทัวร์ฮ่องกง,แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก,โปรโมชั่นทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงที่ไหนดี

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

 

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย