iamvacation dot com

ทัวร์โอมาน ทัวร์โอมานดีดี ท่องเที่ยวในดินแดนฟ้าจรดทราย

ทัวร์โอมาน 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 42,888.-

 พระราชวง อล อาลาม พาเลซ
 ราคาทัวร์โอมานเริ่มต้น : 42,888.-
 ทัวร์โอมาน : 5 วัน 3 คืน
 สายการบินแอร์เอเชีย X (XJ)
 วันที่:  มกราคม - พฤษภาคม 2560
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์โอมาน
มัสกัต-สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต-พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ-ชมพิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair-เมือง Dibab และ Fins - หุบเขาตีวี Tiwi-Wadi Bani Khalid-ทะเลทรายชาร์กียา

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์โอมาน 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 42,888.-